Konsulltim

 

‘‘Mos ki frikë ndaj madhështisë: disa lindin madhështorë, disa arrijnë madhështine, ndersa disave iu ushtrohet mbi veten‘‘ – William Shakespeare

 

Nëse deshiron të punosh mbi një problem ose pyetje specifike, perbrenda një kohe më të shkurter se terapia normale, atëhere unë mund të ofroj servisin e konsulltes (coaching). Coaching është një drejtim i fokusuar drejt zgjidhjeve praktike te cilat nevojiten në përditshmeri, në një menyrë të detajuar. Disa nga temat të cilat i perkasin servisit te Coaching janë të mëposhtmet:

  • Jeta single dhe kerkimi për partnerë
  • Veshtiresi dhe sfidat e studimit dhe produktivitetit
  • Streset ne lidhje me punen
  • Ndryshitem personale në jetë
  • Motivimi dhe arritja e objektivave personale
  • Rritja e mirëqenies dhe maturiteti
  • Suksesi në karrierë ose në studime

dhe shumë të tjera.


Psikoterapia mund ti pershtatet nevojave të tua personale dhe mund të ofrohet si shërbim në menyrën që ti dëshiron më shumë. Unë të mirëpres me dëshirë për të mësuar më tej rreth teje.

Cfarë unë ofroj


Motivimi dhe konsulltimi kanë qënë gjithmonë një fushë për të cilen unë kam patur gjithmonë interes dhe eksperience në punen time. Mundësia të ofroj këtë lloj shërbimi për ty është një krenari për mua. Jam i bindur se bashkë mund të punojmë dhe të krijojmë per ty resurset dhe ambjentin e duhur per motivimin dhe inkurajimin tend, teksa ti përballesh me situatat e ndryshme te perditshme.